Algemene Voorwaarden

 

Als u uw goederen met ACE Courier & Transport vervoert dan gelden de AVC, en/of CMR en de algemene opslagvoorwaarden. Wij adviseren u deze voorwaarden te lezen. Het is belangrijk dat u kennisneemt van uw en onze aansprakelijkheden en van de eventuele beperkingen en/of uitzonderingen. CMR geldt bij internationaal vervoer over de weg en de AVC condities kunnen daar eventueel aanvullend aan zijn.

Download hier de AVC – Algemene Vervoerscondities
Download hier de CMR – Internationaal vervoer van goederen over de weg
Download hier de Algemene Opslagvoorwaarden